Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Богославська А.В. Визначення ефективності функціонування заповідних територій і об’єктів природно-заповідного фонду

АНОТАЦІЯ

У статті визначено економічну, екологічну та соціальну ефективність функціонування заповідних територій і об’єктів природно-заповідного фонду. Обґрунтовано методичні аспекти забезпечення ефективного використання земель природно-заповідного фонду. Проведено оцінку використання природно-ресурсного потенціалу заповідних територій і об’єктів природно-заповідного фонду. Обґрунтовано доцільність раціоналізації використання заповідних територій, створення реєстру та кадастру цінних рекреаційних ресурсів.

Ключові слова: природно-заповідний фонд, заповідні території, ефективність, земельний кадастр, реєстр, рекреаційні ресурси.

АННОТАЦИЯ
В статье определены экономическая, экологическая и социальная эффективность функционирования заповедных территорий и объектов природно-заповедного фонда. Обоснованы методические аспекты обеспечения эффективного использования земель природно-заповедного фонда. Проведена оценка использования природно-ресурсного потенциала заповедных территорий и объектов природно-заповедного фонда. Обоснована целесообразность рационализации использования заповедных территорий, создание реестра и кадастра ценных рекреационных ресурсов.

Ключевые слова: природно-заповедный фонд, заповедные территории, эффективность, земельный кадастр, реестр, рекреационные ресурсы.

ANNOTATION

The article defines the economic, ecological and social efficiency of the protected areas and objects of natural reserve fund. Methodical aspects of ensuring the efficient use of land of natural reserve fund. The evaluation of the use of the natural resource potential of protected areas and objects of natural reserve fund. The expediency of rationalizing the use of protected areas, the creation of the registry and cadaster valuable recreation resources.

Keywords: natural reserve fund, protected areas, efficiency, land cadaster, registry, recreation resources.

Завантажити статтю (pdf)