Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ситников М.М., Мелещенко А.І. Адаптація інноваційної політики ЄС до процесів регіонального соціально-економічного розвитку України

АНОТАЦІЯ
Розглянуто структуру побудови інноваційної системи та головні напрями інноваційної політики ЄС. Проаналізовано та визначено динаміку інноваційної та інвестиційної діяльності Запорізького регіону. Виявлено головні проблеми зниження інноваційно-інвестиційної активності в економіці області. На підставі аналізу європейського досвіду інноваційного розвитку запропоновано шляхи активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Показано ефективність співпраці з головними країнами – продуцентами високих технологій для адаптації передового досвіду до національних умов. Зроблено висновки щодо заходів із підвищення активності інноваційно-інвестиційних процесів для структурної перебудови економіки та підвищення ефективності виробництва.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інноваційна політика, Європейський Союз, Запорізький регіон, ефективність, розвиток, проблеми.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены структура построения инновационной системы и основные направления инновационной политики ЕС. Проанализирована и определена динамика инновационной и инвестиционной деятельности Запорожского региона. Выявлены основные проблемы снижения инновационно-инвестиционной активности в экономике области. На основании анализа европейского опыта инновационного развития предложены пути активизации инновационных и инвестиционных процессов в Украине. Показана эффективность сотрудничества с основными странами – продуцентами высоких технологий для адаптации передового опыта к национальным условиям. Сделаны выводы о мероприятиях по повышению активности инновационно- инвестиционных процессов для структурной перестройки экономики и повышения эффективности производства.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инновационная политика, Европейский Союз, Запорожский регион, эффективность, развитие, проблемы.

ANNOTATION
Geographical structure and dynamics of foreign direct investments (FDI) in Zaporizhzhya region have been analyzed in the article. The structure of the innovation system and the main directions of the EU innovation policy have been considered. The dynamics of innovation and investment activity of the Zaporizhzhya region has been analyzed and determined. The main problems of the reduction of innovative investment activity in the region have been identified. On the basis of the analysis of European innovative development, ways of activating innovation and investment processes in Ukraine, effective cooperation with the main countries producing high technologies and adapting best practices to national conditions have been suggested.

Keywords: foreign direct investments, investment politics, European Union, Zaporizhzhya region, efficiency, development, problems.

Завантажити статтю (pdf)