Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сухомлин Л.В., Углава А.О. Оцінка та управління ризиками впровадження інформаційних технологій на сучасних промислових підприємствах

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні ризики, що виникають під час упровадження інформаційних технологій на сучасних підприємствах. Визначені основні особливості ризиків впровадження інформаційних технологій. Наведені методології управління та оцінки ризиків на сучасних підприємствах. Досліджено переваги впровадження інформаційних технологій на вітчизняних підприємствах. Розроблені рекомендації щодо управління ризиками та шляхів зниження ймовірності їх виникнення.

Ключові слова: ризик, інформаційні технології, сучасні підприємства, управління ризиками, оцінка ризиків.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные риски, возникающие при внедрении информационных технологий на современных предприятиях. Определены основные особенности рисков при внедрении информационных технологий. Приведены методологии управления и оценки рисков на современных предприятиях. Исследованы преимущества внедрения информационных технологий на отечественных предприятиях. Разработаны рекомендации по управлению рисками и путям снижения вероятности их возникновения.

Ключевые слова: риск, информационные технологии, современные предприятия, управление рисками, оценка рисков.

АNNOTATION
The paper analyzes the main risks that arise during the introduction of information technologies in modern enterprises. The main features of risks in the introduction of information technology are identified. Methodologies for managing and assessing risks in modern enterprises are presented. The advantages of introducing information technologies in Ukrainian enterprises are explored. Recommendations on risk management and ways to reduce the likelihood of their occurrence have been developed.

Key words: risk, information technology, modern enterprises, risk management, risk assessment.

Завантажити статтю (pdf)