Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Savchuk Y.O. The problem of choosing the financial strategy of industrial enterprise

ANNOTATION
Scientific approaches to choosing financial strategy of the enterprise are formalized in the article. The main types of financial strategies of enterprises are classified. The methods of choice the financial strategy of enterprises has been improved on the results of diagnostic and depending on the stage of the life. The methods provide a recommendation type and priority directions of financial policy. Within the conducted research the approach to assess of sensitivity of financial strategy has been developed based on the integrated risk level of its implementation and set diagnosis.

Keywords: financial strategy, types of financial strategies, financial management, diagnostics of financial and economic activity.

АНОТАЦІЯ
У статті формалізовано наукові підходи до вибору фінансової стратегії підприємства. Проведено класифікацію основних видів фінансових стратегій підприємств. Удосконалено методику вибору фінансової стратегії підприємства за результатами діагностики і залежно від стадії його життєвого циклу. Методика передбачає рекомендацію типу і пріоритетних напрямків фінансової політики. В рамках проведеного дослідження розвинуто підхід до оцінки чутливості фінансової стратегії на основі інтегрального рівня ризику її реалізації і поставленого діагнозу.

Ключові слова: фінансова стратегія, види фінансових стратегій, фінансовий менеджмент, діагностика фінансово-господарської діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье формализованы научные подходы к выбору финансовой стратегии предприятия. Проведена классификация основных видов финансовых стратегий предприятий. Усовершенствована методика выбора финансовой стратегии предприятия по результатам диагностики и в зависимости от стадии его жизненного цикла. Методика предусматривает рекомендацию типа и приоритетных направлений финансовой политики. В рамках проведенного исследования развит подход к оценке чувствительности финансовой стратегии на основе интегрального уровня риска реализации и поставленного диагноза.

Ключевые слова: финансовая стратегия, виды финансовых стратегий, финансовый менеджмент, диагностика финансово-хозяйственной деятельности.

Завантажити статтю (pdf)