Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Salun M., Dominic Mcloughlin, Zaslavska K. Trust at the workplace: experience of Ukrainian IT-companies

АNNOTATION
Trust is one of the most important stabilizing factors of the effectiveness of any organizations under uncertainty environment. To study trust at the workplace the IT-sphere as most intensively developed in the last decade and knowledge-based was selected. The analytical insights based on processing of results of questioning more than 100 employees of IT-companies of Ukraine and are build on determining the behavioral characteristics of employees in relation to direct supervisor and senior management. This allowed us to determine the components and importance of trust at different hierarchical levels.

Keywords: trust at the workplace, trust in the organization, the cohesion of the team, a personalized trust, organizational loyalty.

АНОТАЦІЯ
Довіра є одним з найважливіших стабілізуючих факторів ефективності будь-якої організації в умовах невизначеності середовища. Для дослідження довіри на робочому місці обрана галузь IT, яка найбільш інтенсивно розвивається протягом останнього десятиліття. Аналітичні висновки засновані на обробці результатів анкетування більше 100 співробітників IT-компаній України та базуються на визначенні поведінкових особливостей співробітників по відношенню до безпосереднього керівника, а також вищого керівництва. Це дало змогу визначити складові та значимість довіри на різних ієрархічних рівнях.

Ключові слова: довіра на робочому місці, довіра в організації, згуртованість колективу, персоніфікована довіра, організаційна лояльність.

АННОТАЦИЯ
Доверие является одним из важнейших стабилизирующих факторов эффективности любой организации в условиях неопределенности среды. Для исследования доверия на рабочем месте выбранная отрасль IT, которая наиболее интенсивно развивается на протяжении последнего десятилетия. Аналитические выводы основаны на обработке результатов анкетирования более 100 сотрудников IT-компаний Украины и базируются на определении поведенческих особенностей сотрудников по отношению к непосредственному руководителю, а также высшего руководства. Это позволило определить составляющие и значимость доверия на различных иерархических уровнях.

Ключевые слова: доверие на рабочем месте, доверие в организации, сплоченность коллектива, персонифицированное доверие, организационная лояльность.

Завантажити статтю (pdf)