Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Петришина Н.В. Іноземні інвестиції в галузеву структуру економіки України

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано динаміку обсягів іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. Виділено на законодавчому рівні пріоритетні галузі економіки України. Визначено основні тенденції руху іноземних інвестицій у національну економіку. Запропоновано шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні.

Ключові слова: галузь, інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, державна політика.

АННОТАЦИЯ
Проанализирована динамика объемов иностранных инвестиций в отечественную экономику. Выделены на законодательном уровне приоритетные отрасли экономики Украины. Определены основные тенденции движения иностранных инвестиций в национальную экономику. Предложены пути улучшения инвестиционного климата в Украине.

Ключевые слова: отрасль, инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, государственная
политика.

АNNOTATION
The dynamics of foreign investments in the domestic economy. Highlight on legislative priority sectors Ukraine. The main trends in the movement of foreign investments in the national economy. Ways of improving the investment climate in Ukraine.

Keywords: industry, investment, investment climate, investment attractiveness, public policy.

Завантажити статтю (pdf)