Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Задорожна Л.М. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку інноваційної політики АПК

АНОТАЦІЯ
У сучасний період розвитку трансформаційної економіки і модернізації виробництва підвищується інтерес до інноваційної політики, визначення її ролі, значення і змісту, складових інноваційної політики, заходів, спрямованих на її вдосконалення. Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. Сьогодні є загальновизнаним, що саме інноваційний розвиток слід сприймати економіко-формуючим процесом. У статті досліджено сучасний стан інноваційної політики АПК, висвітлено проблеми розвитку інноваційної політики АПК. Визначено чинники, що впливають на розвиток інноваційних процесів в аграрній сфері України.

Ключові слова: інноваційна політика, фінансування інноваційної діяльності, інноваційний розвиток, інноваційна активність, економічний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В современный период развития трансформационной экономики и модернизации производства повышается интерес к инновационной политике, определение ее роли, значения и смысла, составляющих инновационной политики, мер, направленных на ее совершенствование. Инновационный тип экономического развития все больше становится тем фундаментом, который определяет экономическую мощь страны и ее перспективы на мировом рынке. Сегодня является общепризнанным, что именно инновационное развитие следует воспринимать экономико-формирующим процессом. В статье исследовано современное состояние инновационной политики АПК, освещены проблемы развития инновационной политики АПК. Определены факторы, влияющие на развитие инновационных процессов в аграрной сфере Украины.

Ключевые слова: инновационная политика, финансирование инновационной деятельности, инновационное развитие, инновационная активность, экономическое развитие.

АNNOTATION
In the modern period of transformation of the economy and modernization of production interest in innovation policy and define its role, importance and content that make innovation policy measures for its improvement is increased. An innovative type of economic development is increasingly becoming the foundation that determines economic strength and its perspectives on the global market. Today the innovative development should take economic and forming process is generally accepted. This article explores the current state of innovation policy AIC, highlights the problem of innovation policy AIC. Factors affecting the development of innovative processes in agriculture of Ukraine.

Keywords: innovation policy, innovation financing, innovative development, innovative activity, economic development.

Завантажити статтю (pdf)