Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гудима О.П. Теоретичні підходи до державного регулювання інноваційної діяльності регіонів в Україні

АНОТАЦІЯ
Метою статті є уточнення основних компонентів інноваційної діяльності та удосконалення механізму державного регулювання інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах. У статті проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку регіонів України. Обґрунтована актуальність трансформації інноваційного розвитку. Запропоновано регулювання інноваційної діяльності державними органами влади, що дасть змогу досягти рівня розвинутих країн, підвищити результативність впровадження нововведень на підприємствах, покращити ефективність інноваційних процесів, що призведе до стрімкого економічного розвитку країни.

Ключові слова: інноваційна діяльність, регулювання, державне регулювання, регіональний інноваційний розвиток, державне регулювання інноваційним розвитком.

АННОТАЦИЯ
Целью статьи является уточнение основных компонентов инновационной деятельности и совершенствование механизма государственного регулирования инновационной деятельности в Украине в современных условиях. В статье проанализировано современное состояние инновационного развития регионов Украины. Обоснована актуальность трансформации инновационного развития. Предложено регулирования инновационной деятельности государственными органами власти, что позволит достичь уровня развитых стран, повысить результативность внедрения нововведений на предприятиях, повысить эффективность инновационных процессов, что приведет к стремительному экономическому развитию страны.

Ключевые слова: инновационная деятельность, регулирование, государственное регулирование, региональное инновационное развитие, государственное регулирование инновационным развитием.

АNNOTATION
The article aims to clarify the main components of the innovation and improvement of state regulation of innovative activity in Ukraine in modern conditions. The article analyzes the current state of development of innovative regions of Ukraine. Urgency transformation of innovative development. A regulation of innovation by public authorities, which will allow to reach the level of developed countries to increase productivity innovation in enterprises, improve the efficiency of innovation processes, leading to rapid economic development.

Keywords: innovation, regulation, government regulation, regional innovation development, state regulation of innovation development.

Завантажити статтю (pdf)