Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бугаєнко Н.М. Окремі аспекти регулювання ринків професійних юридичних послуг Великобританії

АНОТАЦІЯ
Розкрито основні характеристики послуг, які надаються представниками вільних професій. Обґрунтовано, що в сучасних умовах господарювання сектору професійних послуг відведено вагоме місце в забезпеченні національної конкурентоспроможності країни. Проаналізовано основні напрями реформування ринків професійних юридичних послуг Великобританії.

Ключові слова: ринки професійних послуг, асоціації, конкуренція, ринкові бар’єри, Управління з добросовісної торгівлі.

АННОТАЦИЯ
Раскрыты основные характеристики услуг, предоставляемых представителями свободных профессий. Обосновано, что в современных условиях хозяйствования сектору профессиональных услуг отведено важное место в обеспечении национальной конкурентоспособности страны. Проанализированы основные направления реформирования рынков профессиональных юридических услуг Великобритании.

Ключевые слова: рынки профессиональных услуг, ассоциации, конкуренция, рыночные барьеры, Управление по добросовестной торговле.

АNNOTATION
The main characteristics of services provided by the representatives of the liberal professions are exposed. It is proved that in modern conditions of managing the professional services sector taken an important place in national competitiveness. The main directions of reforming the markets of professional legal services to the UK are analyzed.

Keywords: the professional services markets, associations, competition, market barriers, the Office of Fair Trading.

Завантажити статтю (pdf)