Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пономаренко І.В. Особливості функціонування ринку бінарних опціонів

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються питання, пов’язані з особливостями дослідження бінарних опціонів у світі. Проаналізовано причини активного розповсюдження похідних фінансових інструментів у системі інтернет-трейдингу. Розглянуто основні біржові структури, які почали впроваджувати інноваційні похідні фінансові інструменти в глобальному економічному середовищі. Досліджено відмінності між класичними деривативами та бінарними опціонами. Проаналізовано особливості нормативно-правового регулювання діяльності трейдерів бінарними опціонами в міжнародній економічній системі.

Ключові слова: бінарні опціони, міжнародна фінансова система, похідні фінансові інструменти, інтернет-трейдинг,
ризики.

АНОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями исследования бинарных опционов в мире. Проанализированы причины активного распространения производных финансовых инструментов в системе интернет-трейдинга. Рассмотрены основные биржевые структуры, которые начали внедрять инновационные производные финансовые инструменты в глобальной экономической среде. Исследованы различия между классическими деривативами и бинарными опционами. Проанализированы особенности нормативно-правового регулирования деятельности трейдеров бинарными опционами в международной экономической системе.

Ключевые слова: бинарные опционы, международная финансовая система, производные финансовые инструменты,
интернет-трейдинг, риски.

ANNOTATION
The article deals with issues related to research features binary options in the world. Reasons active derivative financial instruments in the system of Internet trading. Considers the main stock structures, which began to introduce innovation derivatives in the global economic environment. Investigated the differences between classical derivatives and binary options. Reasons main features of legal regulation of binary options traders in the international economic system.

Keywords: binary options, international financial system, financial derivatives, internet trading, risks.

Завантажити статтю (pdf)