Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мешко Н.П., Фалько Є.А. Розвиток туристичного бізнесу в умовах інформатизації світової економіки

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано тенденції розвитку глобального ринку туристичних послуг, виокремлено п’ять мега-регіонів ринку та їх характерні ознаки. Виявлено структурні зміни на глобальному ринку туристичних послуг за регіональною ознакою, за видом транспорту міжнародних трансферів туристів. Доведено, що використання інформаційних ресурсів Інтернету збільшує доходи суб’єктів туристичного бізнесу від продажу турів, бронювання авіаквитків тощо. Обґрунтовано, що інформатизація суспільства є важливою передумовою створення інноваційних бізнес-моделей у туристичній сфері.

Ключові слова: глобальний ринок, структурні зміни, мегарегіони, ІТ-технології, інвестиції, бізнес-модель.

АННОТАЦИЯ
Проанализированы тенденции развития глобального рынка туристических услуг, выделены пять мега-регионов рынка и их характерные признаки. Выявлены структурные изменения на глобальном рынке туристических услуг по региональному признаку, по виду транспорта международных трансферов туристов. Доказано, что использование информационных ресурсов Интернета увеличивает доходы субъектов туристического бизнеса от продажи туров, бронирования авиабилетов и др. Обосновано, что информатизация общества является важной предпосылкой создания инновационных бизнес-моделей в туристической сфере.

Ключевые слова: глобальный рынок, структурные изменения, мега-регионы, ИТ-технологии, инвестиции, бизнес-модель.

АNNOTATION
Analyzed trends in the development of the global market of tourist services, identified five mega- regional market and their characteristic features. The structural changes in the global market of tourist services on a regional basis, by mode of transport international transfers of tourists. It is proved that the use of Internet information resources increases the income of tourist business from the sale of tours, booking airline tickets and other. It is proved that the informatization of society is an important prerequisite for the creation of innovative business models in the tourism sector.

Keywords: global market, structural changes, mega regions, IT technologies, investments, business model.

Завантажити статтю (pdf)