Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ільницький Д.О. Університети в глобальній економіці знань: інтелектуальний капітал

АНОТАЦІЯ
Інституції генерування та дифузії знань як економічні суб’єкти мають враховувати не лише рівень організації чи країни, але й ідивідульної трансформації знань створюючи умови для креативності випускників та науково-педагогічних працівників, які становлять базис інтелектуального капіталу університету та країни. Ефективне використання інтелектуального капіталу університетів є основою їх конкурентоспроможного розвитку та запорукою їх вагомого внеску в розвиток національного інтелектуального капіталу. Національний інтелектуальний капітал, функціонуючи в умовах глобальної конкуренції за нього, є одним з факторів соціально-економічного розвитку та міжнародного конкурентного статусу країн, що підтверджується їх позиціями в провідних міжнародних рейтингах.

Ключові слова: університет, інтелектуальний капітал, економіка знань, глобальна конкуренція, науково-освітній простір,
креативність.

АННОТАЦИЯ
Институты генерирования и диффузии знаний как экономические субъекты должны учитывать не только уровень организации или страны, а и уровень идивидульной трансформации знаний создавая условия для креативности выпускников и научно-педагогических работников, которые составляют базис интеллектуального капитала университета и страны. Эффективное использование интеллектуального капитала университетов является основой их конкурентоспособного развития и залогом их весомого вклада в развитие национального интеллектуального капитала. Национальный интеллектуальный капитал, функционируя в условиях глобальной конкуренции за него, является одним из факторов социально-экономического развития и международного конкурентного статуса стран, что подтверждается их позициями в ведущих международных рейтингах.

Ключевые слова: университет, интеллектуальный капитал, экономика знаний, глобальная конкуренция, научно-образовательное пространство, креативность.

АNNOTATION
Institutions of generation and diffusion of knowledge as economic actors should consider not only the level of organization or country but the level of individual transformation of knowledge by creating conditions for creativity of graduates and teaching staff, which form the basis of the intellectual capital of the university and the country. Effective use of university intellectual capital is the basis of competitive development and guarantee their outstanding contributions to the development of national intellectual capital. National intellectual capital, functioning in terms of global competitions for it, is a factor of social and economic development and international competitive status of countries, which is confirmed with their leading positions in
international rankings.

Keywords: university, intellectual capital, knowledge economy, global competition, scientific and educational area, creativity.

Завантажити статтю (pdf)