Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Дітріх І.В. Тенденції і перспективи світового ринку риби та морепродуктів

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто статистичні дані продажів водних біоресурсів та зроблено прогноз щодо обсягів на період до 2018 року, проаналізовано стан рибної промисловості різних країн світу та визначено лідерів галузі серед країн і підприємств. Визначено масову частку у видобутку рибної сировини, що була використана для переробки в харчовій промисловості, а також у непродовольчих цілях. Розглянуто головні об’єкти аквакультури. Проаналізовано динаміку світового експорту рибних товарів.

Ключові слова: риба, морепродукти, світовий ринок риби, імпорт риби, експорт риби.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено статистические данные продаж водных биоресурсов и сделан прогноз объемов на период до 2018 года, проанализировано состояние рыбной промышленности разных стран мира, определены лидеры отрасли среди стран и предприятий. Определено массовую долю в добыче рыбного сырья, которая была использована для переработки в пищевой промышленности, а также в непродовольственных целях. Рассмотрены главные объекты аквакультуры. Проанализировано динамику мирового экспорта рыбных товаров.

Ключевые слова: рыба, морепродукты, мировой рынок рыбы, импорт рыбы, экспорт рыбы.

ANNOTATION
The article considers the statistics of sales of living aquatic resources and the forecast of the volume for the period up to 2018, there is analyzed the state of the world fishing industry, identified industry leaders among the countries and companies. Defined mass fraction in the extraction of raw fish, which was used for processing in the food industry, as well as non-food purposes. Considered the main aquaculture facilities. It is analyzed the dynamics of world exports of fish products.

Keywords: fish, seafood, world fish market, fish imports, fish exports.

Завантажити статтю (pdf)