Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Дєліні М.М. Проблеми інтеграції України в світове співтовариство в сучасних умовах

АНОТАЦІЯ
Інтеграційні процеси є безумовною установою розвитку будь-якої країни світу. Україна активно приймає участь у цьому процесі, будучи членом багатьох міжнародних організацій. Основним напрямом її розвитку зараз є євроінтгераційний, що обумовлено багатьма чинниками і очікуваними позитивними наслідками входження до складу ЄС.

Ключові слова: інтеграційні процеси, ООН, СОТ, Європейський союз, Митний Союз, СНД.

АННОТАЦИЯ
Интеграционные процессы являются безусловным условием развития любого государства в современном мире. Украина активно участвует в этом процессе, являясь членом многих международных организаций. Основным направлением ее развития сейчас является евроинтеграционный, что обусловлено многими факторами и ожидаемыми положительными последствия от вхождения в состав ЕС.

Ключевые слова: интеграционные процессы, ООН, ВТО, Европейский Союз, Таможенный Союз, СНГ.

АNNOTATION
Integration processes are an absolute prerequisite for the development of any country in the world today. Ukraine is actively involved in this process, as a member of many international organizations. The main direction of its development is now European that due to many factors and the expected positive effects of joining the EU.

Keywords: integration processes, the UN, the WTO, the European Union, the Customs Union and the CIS.

Завантажити статтю (pdf)