Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бузько І.Р., Д’яченко Ю.Ю., Немашкало О.А. Інституційні реформи та забезпечення розвитку персоналу міжнародних компаній у контексті євроінтеграційних процесів

АНОТАЦІЯ
На базі нової інституційної теорії проаналізовано вплив європейської інтеграції як фактора зовнішнього середовища підприємства на вимоги до розвитку персоналу підприємства. Зроблено висновок, що реформування економічних інститутів в Україні в рамках євроінтеграції за підтримки Європейського Союзу може забезпечити функціонування ефективної економіки на базі вторинної модернізації – переходу до постіндустріального соціально-технологічного укладу.

Ключові слова: нова інституційна теорія, персонал підприємства, європейська інтеграція.

АННОТАЦИЯ
На базе новой институциональной теории проанализировано влияние европейской интеграции как фактора внешней среды предприятия на требования к развитию персонала предприятия. Сделан вывод, что реформирование экономических институтов в Украине в рамках евроинтеграции при поддержке Европейского Союза может обеспечить функционирование эффективной экономики на базе вторичной модернизации – перехода к постиндустриальному социально-технологическому укладу.

Ключевые слова: новая институциональная теория, персонал предприятия, европейская интеграция.

АNNOTATION
Based on the new institutional theory to analyze the influence of European integration as an enterprise environmental factors on the development of requirements for plant personnel. It is concluded that the reform of economic institutions in Ukraine within the framework of European integration, with the support of the European Union to ensure that an efficient economy based on secondary modernization – the transition to a post-industrial sociotechnological system.

Keywords: new institutional theory, personnel, European integration.

Завантажити статтю (pdf)