Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ярмак О.В. Інтелектуальні послуги: особливості виробничої функції

АНОТАЦІЯ
Розкрито особливості процесу продукування інтелектуальних послуг, що базується на інвестиціях людського і структурного капіталів фірми. Обґрунтовано необхідність урахування при аналізі виробничої функції в сфері інтелектуальних послуг факторної ролі інтелектуального капіталу фірми. Розкрито особливості інтелектуальної праці як форми інвестування людського капіталу фірми у виробництво інтелектуальних послуг.

Ключові слова: інтелектуальні послуги, інтелектуальний капітал, інтелектуальна праця, інтелектуальні інвестиції, структурний і людський капітали фірми.

АННОТАЦИЯ
Раскрыты особенности процесса продуцирования интеллектуальных услуг, базирующегося на инвестициях человеческого и структурного капиталов фирмы. Обоснована необходимость учета при анализе производственной функции в сфере интеллектуальных услуг факторной роли интеллектуального капитала фирмы. Раскрыты особенности интеллектуального труда как формы инвестирования человеческого капитала фирмы в производство интеллектуальных услуг.

Ключевые слова: интеллектуальные услуги, интеллектуальный капитал, интеллектуальный труд, интеллектуальные инвестиции, структурный и человеческий капиталы фирмы.

АNNOTATION
Peculiarities of the intellectual service production based on investments of human and structural capital of a firm have been considered. The necessity to consider the factoring role of the firm intellectual capital in the process of production function analysis in the field of intellectual services has been substantiated. The specificity of intellectual functioning as a form of the firm human capital investing in the intellectual service production is researched.

Keywords: intellectual services, intellectual capital, intellectual work, intellectual investments, structural and human capital of a firm.

Завантажити статтю (pdf)