Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коломієць Г.М., Помінова І.І. Вища освіта в механізмі відтворення інтелектуального капіталу: зміст і моделі

АНОТАЦІЯ
У статті визначено місце вищої освіти як інституту господарської системи суспільства в розвитку інтелектуального капіталу і етапи її еволюції. Виокремлено моделі розвитку інтелектуального капіталу на основі інституціоналізації інтравертного, екстравертного, амбівертного механізмів його формування і використання в умовах глобалізації. Ідентифіковано сучасну модель відтворення інтелектуального капіталу України.

Ключові слова: вища освіта, інтелектуальний капітал, моделі відтворення інтелектуального капіталу.

АННОТАЦИЯ
В статье определено место высшего образования как института хозяйственной системы общества в развитии интеллектуального капитала. Выделены модели развития интеллектуального капитала на основе институционализации интравертного, экстравертного и амбивертного механизмов его формирования и использования в условиях глобализации.
Идентифицирована современная модель воспроизводства интеллектуального капитала.

Ключевые слова: высшее образование, интеллектуальный капитал, модели воспроизводства интеллектуального капитала.

АNNOTATION
The position of higher education as an institute of economic social system in intellectual capital development is defined in this article. Intellectual capital development models based on institualizing of introversive, extroversive and ambivertsive mechanism of its formation and use in the context of globalization are identified. Modern model of intellectual capital reproduction is identified.

Keywords: higher education, intellectual capital, intellectual capital reproduction models.

Завантажити статтю (pdf)