Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Єріс Л.М. Теоретичні засади управління грошовими потоками банку в сучасних умовах розвитку банківського бізнесу

АНОТАЦІЯ

У статті охарактеризовано вплив якісного управління грошовими потоками банків на ефективність банківської діяльності загалом. Проаналізовано основні показники результатів діяльності банківської системи України, зроблено висновки, які стверджують, що ефективність банків загалом характеризує їх здатність своєчасно створювати грошові потоки та якісно управляти ними.

Ключові слова: ефективність, банк, якість, грошові потоки, прибутковість.

АННОТАЦИЯ

В статье охарактеризовано влияние качественного управления денежными потоками банков на эффективность банковской деятельности в целом. Проведен анализ основных показателей результатов деятельности банковской системы Украины, сделаны выводы, которые утверждают, что эффективность банков в целом характеризует их способность своевременно создавать денежные потоки и качественно управлять ими.

Ключевые слова: эффективность, банк, качество, денежные потоки, прибыльность.

ANNOTATION

The article characterizes the influence of the qualitative management of bank cash flows on the efficiency of a banking activity on the whole. The main indices of results of the Ukrainian banking system activity were analyzed. The article concluded that the efficiency of banks in general characterizes their ability to create cash flows in proper time and to qualitatively manage them.

Keywords: efficiency, bank, quality, cash flows, profitability.

Завантажити статтю (pdf)