Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Щербатюк А.І. Особливості мотивації тріади типів праці інтелектуального ресурсу вищого навчального закладу

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано термінологічну базу понять «мотивація» та «мотивація праці», визначено ключові елементи, сутність і цільову спрямованість категорії «мотивація». З урахуванням особливостей соціально-економічної системи сучасності конкретизовано визначення поняття «мотивація» та згенеровано поняття «мотивація праці» для вищого навчального закладу. З огляду на розрізненість типів праці у ВНЗ виділено особливості мотивації конкретного типу праці.

Ключові слова: мотивація, мотивація праці, праця, типи праці, інноваційна праця, творча праця, технічна праця.

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована терминологическая база понятий «мотивация» и «мотивация труда», выделены ключевые элементы, сущность и цели категории «мотивация». С учетом особенностей социально-экономической системы современности конкретизировано определение понятия «мотивация» и сгенерировано понятие «мотивация труда» для высшего учебного заведения. Учитывая разрозненность типов труда в вузах, выделены особенности мотивации конкретного типа труда.

Ключевые слова: мотивация, мотивация труда, труд, типы труда, инновационный труд, творческий труд, технический труд.

АNNOTATION

The study tested the analysis of the terminological base of concepts such as “motivation” and “labor motivation”. Moreover, the research identified the key elements, essence and the purpose of this category. Taking into account the characteristics of the socio-economic system of modernity, for higher education there was concretized the definition of “motivation” and was generated the concept of “labor motivation”. In view of the different types of work in universities, there were selected the features of motivation of a particular type of work.

Кeywords: motivation, motivation labor, labor, innovative labor, creative labor, technical labor.

Завантажити статтю (pdf)