Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Стрельцова Н.Л. Оцінювання умов збереження людського капіталу регіону

АНОТАЦІЯ

У статті досліджені умови збереження людського капіталу регіону. Доведено, що відтворення людського капіталу Донецької області відбувається в умовах скорочення медичних послуг, що негативно впливає на профілактику, ранню діагностику й лікування захворюваності. Особливою проблемою збереження людського капіталу є кризовий стан здоров’я населення, який виявляється у високому рівні захворюваності, рівні смертності, особливо у працездатному віці, а також у високому рівні смертності дітей у віці до 1 року. Збереження людського капіталу має відбуватися з урахуванням основних причин смертності населення, які повинні враховуватися при створенні програм щодо запобігання їй.

Ключові слова: людський капітал, рівень захворюваності, рівень смертності, стан здоров’я населення, збереження людського капіталу.

АННОТАЦИЯ

В статье исследованы условия сохранения человеческого капитала региона. Доказано, что воспроизводство человеческого капитала Донецкой области происходит в условиях сокращения медицинских услуг, что отрицательно влияет на профилактику, раннюю диагностику и лечение заболеваемости. Особой проблемой сохранения человеческого капитала является кризисное состояние здоровья населения, которое проявляется в высоком уровне заболеваемости, уровне смертности, особенно в трудоспособном возрасте, а также в высоком уровне смертности детей в возрасте до 1 года. Разработка программ сохранения человеческого капитала должна основываться с учетом основных причин смертности.

Ключевые слова: человеческий капитал, уровень заболеваемости, уровень смертности, состояние здоровья населения, сохранения человеческого капитала.

АNNOTATION

The article explored while maintaining the human capital of the region. It is proved that reproduction of the human capital of the Donetsk region is in reducing health care services, which adversely affects the prevention, early diagnosis and treatment of disease. A particular problem saving human capital is critical state of health, which is found in high levels of morbidity, mortality, especially in the working age population and the high level of mortality in children under 1 year. Saving human capital should be done with the main causes of mortality that should be considered when creating programs to prevent it.

Keywords: human capital, morbidity, the level of mortality, health status of the population, preservation of human capital.

Завантажити статтю (pdf)