Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Решетова Г.І. Сутність категорій «трудова міграція» й «міграційний рух населення»

АНОТАЦІЯ

У статті визначено категорію «трудова міграція»; проаналізовано нормативно-правові акти, які регулюють трудову міграцію в Україні; досліджено причини, що спонукають громадян виїздити до іншої держави; з’ясовано основні напрямки трудової міграції з України; розглянуто трудову міграцію з огляду на політику урядів країн, з яких емігрують, і країн, до яких іммігрують.

Ключові слова: міграція, трудова міграція, трудовий потенціал, міграційний рух населення, трудовий мігрант, виїзд, країна-імпортер трудових ресурсів, країна-експортер трудових ресурсів.

АННОТАЦИЯ

В статье дано определение категории «трудовая миграция»; проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие трудовую миграцию в Украине; исследованы причины, побуждающие граждан выезжать в другую страну; определены основные направления трудовой миграции из Украины; изучена трудовая миграция, учитывая политику правительств стран, из которых эмигрируют, и стран, в которые иммигрируют.

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, трудовой потенциал, миграционное движение населения, трудовой мигрант, выезд, страна-импортер трудовых ресурсов, странаэкспортер трудовых ресурсов.

ANNOTATION

The article defines the category of “labor migration” analyzes regulations that regulate labor migration in Ukraine, studied the reasons that motivate citizens to travel to another country, the main directions of migration from Ukraine, discussed labor migration policy in view of governments from which emigrate, and countries that immigrating.

Keywords: migration, labor migration, employment potential migration of population, migrant workers leave, the importing country manpower, country of labor resources.

Завантажити статтю (pdf)