Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мульска О.П. Міграційні фактори виштовхування робочої сили регіону (на прикладі Львівської області)

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню впливу соціально-економічних факторів на обсяги міграції в Україні й регіоні (на прикладі Львівської області). Проаналізовано основні міграційні фактори відштовхування в регіоні. Зроблена спроба дослідити потенційні обсяги міжнародної та регіональної міграції в Україні через призму зміни push-факторів.

Ключовіслова: міграційні процеси, робоча сила, соціально-економічні чинники, фактори відштовхування, мінімальна заробітна плата, політична ситуація.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию влияния социальноэкономических факторов на объемы миграции в Украине и регионе (на примере Львовской области). Проанализированы основные миграционные факторы отталкивания в регионе. Сделана попытка исследовать потенциальные объемы международной и региональной миграции в Украине через призму изменения push-факторов.

Ключевые слова: миграционные процессы, рабочая сила, социально-экономические факторы, факторы отталкивания, минимальная заработная плата, политическая ситуация.

ANNOTATION

The article is devoted to the study of the influence of socioeconomic factors on the volume of migration in Ukraine and in the region (on the example of Lviv region). The main migration push-factors in the region are analyzed. An attempt was made to explore the potential volume of international and regional migration in Ukraine through the prism of modified push-factors.

Keywords: migration, labour, socio-economic factors, pushfactors, minimum wage, political situation.

Завантажити статтю (pdf)