Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ланська С.П. Розвиток сучасного ринку праці України в контексті забезпечення якості робочої сили

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено аналізу основних тенденцій на ринку праці Україні протягом останніх десяти років. Дослідження проведено з акцентуванням уваги на якісній складовій ринку праці. Обґрунтовано висновок, що для ефективного функціонування національного ринку праці першочергове значення має забезпечення високого рівня й розвитку якісних характеристик робочої сили.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, роботодавець, якість робочої сили.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу основных тенденций на рынке труда Украины на протяжении последних десяти лет. Исследование проведено с акцентированием внимания на качественной составляющей рынка труда. Обоснован вывод, что для эффективного функционирования национального рынка труда первостепенное значение имеет обеспечение высокого уровня и развития качественных характеристик рабочей силы.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, работодатель, качество рабочей силы.

АNNOTATION

The article is devoted to analysis main tendencies in the labor market of Ukraine during the last decade. The research was conducted with emphasis on the qualitative component of the labor market. Conclusion was justified that the provision of a high level of quality characteristics of the workforce is paramount for the effective functioning of the national labor market.

Keywords: labor market, employment, unemployment, the employer, labor quality.

Завантажити статтю (pdf)