Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Корнієнко О.О. Аналіз регіональної міграційної асиметрії в країнах Східної Європи

АНОТАЦІЯ

У статті подано оцінки та прогнозовані зміни кількості населення дев’яти країн Східної Європи й виокремлено основні міграційні потоки з країн у країни. Представлено прогноз показника чистої міграції, а також динаміку індексу розвитку людського потенціалу та припливу грошових переказів у вигляді частки ВВП для досліджуваної групи країн.

Ключовіслова: міграційна асиметрія, міграційні потоки, прогнозовані зміни, кількість населення.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены оценки и прогнозируемые изменения численности населения девяти стран Восточной Европы и выделены основные миграционные потоки из стран в страны. Представлены прогноз показателя чистой миграции, а также динамика индекса развития человеческого потенциала и притока денежных переводов в виде доли ВВП для исследуемой группы стран.

Ключевые слова: миграционная асимметрия, миграционные потоки, прогнозируемые изменения, численность населения.

АNNOTATION

The paper presents estimates and projections of population change 9 Eastern Europe and singled main migration flows from the countries and in the country. Presented forecast of net migration, and dynamics Human Development Index and the inflow of remittances as a share of GDP for countries in the study group.

Keywords: migration asymmetry, migration flows, projected changes, population.

Завантажити статтю (pdf)