Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Збрицька Т.П. Мотивація як механізм підвищення ефективності діяльності персоналу

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто комплекс матеріального й нематеріального стимулювання персоналу до ефективної праці для забезпечення досягнення мети мотиваційної політики будьякої організації. Проаналізовано сучасний стан мотивації персоналу українських і міжнародних компаній. Подано низку рекомендацій щодо вдосконалення мотиваційного механізму, а точніше раціоналізації співвідношення між традиційними та нетрадиційними методами мотивації з урахуванням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: стимулювання, мотивація й демотивація персоналу, трудова поведінка, мотиваційний механізм.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрен комплекс материального и нематериального стимулирования персонала к эффективному труду для обеспечения достижения целей мотивационной политики любой организации. Проанализировано современное состояние мотивации персонала украинских и международных компаний. Даны рекомендации по совершенствованию мотивационного механизма, а точнее рационализации соотношения между традиционными и нетрадиционными методами мотивации с учетом зарубежного опыта.

Ключевые слова: стимулирование, мотивация и демотивация персонала, трудовое поведение, мотивационный механизм.

ANNOTATION

In article the complex of material and non-material personnel stimulation to effective labor for motivation policy goals achievement of any organization has considered. The current state of Ukrainian and international companies personnel motivation has analyzed. The recommendations on motivation mechanism perfection and correlation between traditional and nontraditional motivation methods rationalization with foreign experience results has given.

Keywords: stimulation, personnel motivation and demotivation, labor behavior, motivation mechanism.

Завантажити статтю (pdf)