Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Авксєнтьєв М.Ю. Оцінювання ефективності планування розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки

АНОТАЦІЯ

У статті розроблено модель оцінювання концепції планування розвитку вищої освіти в системі державного регулювання економіки, яка базується на зіставленні різних методів формування держзамовлення. Завдяки використанню моделі може бути визначена ефективність впливу інструментів планування державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення й уточнення методів розвитку вищої освіти.

Ключові слова: розвиток системи вищої освіти, оцінювання ефективності реформ, ефективність вищої освіти, планування розвитку вищої освіти, концепція планування розвитку вищої освіти.

АННОТАЦИЯ

В статье разработана модель оценки концепции планирования развития высшего образования в системе государственной регуляции экономики, основанная на сопоставлении разных методов формирования госзаказа. Благодаря применению модели может быть определена эффективность влияния инструментов планирования государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием и предложены рекомендации по совершенствованию и уточнению методов развития высшего образования.

Ключевые слова: развитие системы высшего образования, оценка эффективности реформ, эффективность высшего образования, планирование развития высшего образования, концепция планирования развития высшего образования.

АNNOTATION

In the article the concept of planning evaluation model of higher education in the state regulation of the economy, which is based on a comparison of different methods of generating public procurement. Through the use of the model can be determined efficiency planning tools of orders for training specialists with higher education and provide recommendations for improvement and refinement of methods of higher education management.

Keywords: development of higher education, evaluation of the effectiveness of reforms, efficiency of higher education, planning for higher education, concept planning of higher education.

Завантажити статтю (pdf)