Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мельничук Л.С. Проблеми сталого та раціонального землекористування в Україні

АНОТАЦІЯ

У статті розкрито значення земельних ресурсів для розвитку суспільства, його продуктивних сил. Досліджено основні тенденції використання, відтворення та охорони земельних ресурсів в Україні. Обґрунтовано роль і сутність сталого землекористування та управлінський інструментарій забезпечення раціонального землекористування.

Ключові слова: земля, земельні ресурси, стале землекористування, раціональне землекористування, економічні важелі.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрыто значение земельных ресурсов для развития общества, его производительных сил. Исследованы основные тенденции использования, воспроизводства и охраны земельных ресурсов в Украине. Обоснована роль и сущность устойчивого землепользования, и управленческий инструментарий обеспечения рационального землепользования.

Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, устойчивое землепользование, рациональное землепользование, экономические рычаги.

АNNOTATION

The article researces the importance of land resources for the development of society and its productive forces and also the main trends in the use, reproduction and protection of land resources in Ukraine. The role and nature of sustainable land use and management tools to ensure sustainable land use is discovered.

Keywords: land, land resources, sustainable land use, sustainable land use, economic instruments.

Завантажити статтю (pdf)