Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Романко О.П. Інвестиційно–інноваційна складова управління конкурентоспроможністю регіону

АНОТАЦІЯ

У статті доведена значимість інвестиційної та інноваційної складової в управлінні конкурентоспроможності регіону. Обгрунтована взаємозалежність інвестиційної та інноваційної діяльності та їх вплив на сталий розвиток регіону. Визначено умову ефективної інвестиційно-інноваційної політики регіону через впровадження нової моделі механізму управління конкурентоспроможністю регіону.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність регіону, інвестиційно-інноваційна політика, управління конкурентоспроможністю регіону.

АННОТАЦИЯ

В статье доказана значимость инвестиционной и инновационной составляющей в управлении конкурентоспособности региона. Обоснована взаимозависимость инвестиционной и инновационной деятельности и их влияние на устойчивое развитие региона. Определены условия эффективной инвестиционно-инновационной политики региона через внедрение новой модели механизма управления конкурентоспособностью региона.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инновационная деятельность, конкурентоспособность региона, инвестиционно-инновационная политика, управление конкурентоспособностью региона.

АNNOTATION

The paper demonstrated the importance of investment and innovation component in the management of regional competitiveness. Reasonable interdependence of investment and innovation and their impact on the sustainable development of the region. The conditions of efficient investment – innovative policy of the region through the new model management mechanism competitiveness of the region.

Кeywords: investment, innovation, competitiveness of the region, investment – innovative policy, management competitiveness of the region.

Завантажити статтю (pdf)