Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гороховець Ю.А. Державне регулювання розвитку АПК регіону

АНОТАЦІЯ

Досліджено теоретичні аспекти державного регулювання АПК регіону. З’ясовано сутність поняття «державне регулювання АПК». Визначено дефініцію «державне регулювання АПК регіону». Згруповано основні функції, інструменти та механізми державного регулювання АПК регіону. Сформовано основні етапи державного регулювання АПК регіону.

Ключові слова: АПК, функції, інструменти, державне регулювання АПК регіону, Програма розвитку АПК регіону.

АННОТАЦИЯ

Исследованы теоретические аспекты государственного регулирования АПК региона. Выяснено сущность понятия «государственное регулирование АПК». Дано определение дефиниции «государственное регулирование АПК региона». Сгруппированы основные функции, инструменты и механизмы государственного регулирования АПК региона. Сформированы основне этапы государственного регулирования АПК региона.

Ключевые слова: АПК, функции, инструменты, государственное регулирование АПК региона, Программа развития АПК региона.

АNNOTATION

The theoretical aspects of state regulation of AIC region. The essence of the concept of “state regulation of AIC”. Defined definition of “State Regulation of AIC region.”Groupedcorefunctions, toolsand mechanisms of state regulation of APC region. Formed the main stages of state regulation of AIC region.

Keywords: agro-industrialcomplex, functions, tools, government regulation AIC region, agricultural development program in the region.

Завантажити статтю (pdf)