Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Юкіш В.В., Овчиннікова Т.В. Трансформація структури управління підприємствами Карпатського регіону відповідно до вимог ринкової економіки

АНОТАЦІЯ
Результати досліджень показали найвищу ефективність у регіоні змішаних організаційних структур управління підприємствами (ОСУП): лінійно-функціональних, дивізіональних та матричних. Аргументовано доведено, що найбільш оптимальною й перспективною для організацій з інноваційною орієнтацією є матрична структура управління.

Ключові слова: управління, підприємство, організаційнаструктура, трансформація, ефективність, регіон.

АННОТАЦИЯ
Результаты исследований показали высокую эффективность в регионе смешанных организационных структур управления предприятиями (ОСУП): линейно-функциональных, дивизиональных и матричных. Аргументированно доказано, что наиболее оптимальной и перспективной для организаций с инновационной ориентацией является матричная структура управления.

Ключевые слова: управление, предприятие, организационная структура, трансформация, эффективность, регион.

ANNOTATION
The results showed the highest efficiency in the region of mixed organizational management structure (MOMS): linear functional, divisional and matrix. It’s proved that the most optimal and promising for organizations with innovative orientation is a matrix management structure.

Keywords: management, enterprise organizational structure, transformation, efficiency, region.

Завантажити статтю (pdf)