Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Смерічевська С. В. Методичний підхід до обґрунтування сценарію і напрямів формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації економіки

АНОТАЦІЯ
Стаття є логічним продовженням серії публікацій автора, які присвячені обґрунтуванню стратегічної необхідності логістизації національної економіки, що пред`являє принципово нові вимоги до системи освіти і формування її інноваційного потенціалу. В даній статті розглянуто альтернативні сценарії формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки, визначено ключові концепти базисного, мобілізаційного та інноваційного сценаріїв, що дозволило запропонувати організаційно-методичний підхід до обґрунтування раціонального вибору сценарію в залежності від реального стану і характеру освітньо-інноваційного потенціалу країни.

Ключові слова: освітньо-інноваційний потенціал, логістизація національної економіки, базисний сценарій, мобілізаційний сценарій, інноваційний сценарій, превентивна модель підготовки фахівців.

АННОТАЦИЯ
Статья является логическим продолжением серии публикаций автора, посвященных стратегической необходимости логистизации национальной экономики, что предъявляет принципиально новые требования к системе образования и формированию ее инновационного потенциала. В данной статье рассмотрены альтернативные сценарии формирования образовательно-инновационного потенциала логистизации национальной экономики, определены ключевые концепты базисного, мобилизационного и инновационного сценариев, что позволило предложить организационно-методический подход к обоснованию рационального выбора сценария с учетом реального состояния и характера образовательно-инновационного потенциала страны.

Ключевые слова: образовательно-инновационный потенциал, логистизация национальной экономики, базисный сценарий, мобилизационный сценарий, инновационный сценарий, превентивная модель подготовки специалистов.

ANNOTATION
The article is a logical continuation of a series of publications of the author, which are devoted to strategic necessity of all-out expansion of the logistics of the national economy that imposes entirely new demands on the education system and its innovation potential. This article discusses alternative scenarios for the formation of educational and innovative potential of the total logistics of the national economy, identified key concepts of the base, mobilization and innovative scenarios, allowing to offer organizational and methodological approach to the justification of a rational choice of the scenario taking into account the real state and nature of educational and the formation of its innovation potential.

Keywords: education and innovation potential, the Total Logistiсs of the National Economy, educational and innovative potential of all-out expansion of the logistics economy, the baseline scenario, the mobilization scenario, the innovative scenario, preventive model of training specialists.

Завантажити статтю (pdf)