Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шишковський С.В. Планування розвитку підприємств в умовах невизначеності

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості управління розвитком підприємств в сучасних умовах господарювання. Розроблено графічну модель планування розвитку підприємства в умовах невизначеності. Сформовано загальну схему процесно-орієнтованого управління розвитком підприємства. Запропонована типологія бізнес-процесів за рівнями управління.

Ключові слова: планування, розвиток підприємств, проект, процес, невизначеність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности управления развитием предприятий в современных условиях хозяйствования. Разработана графическая модель планирования развития предприятия в условиях неопределенности. Сформирована обобщенная схема процессно-ориентированного управления развитием предприятия. Предложена типология бизнес-процессов по уровням управления.

Ключевые слова: планирование, развитие предприятий, проект, процесс, неопределенность.

АNNOTATION
The article considers the peculiarities of the development of enterprises in the modern business environment. The graphical model of enterprise development planning under uncertainty is developed. The grand scheme of process-oriented management of enterprise development is formed. The typology of business processes under management levels is proposed.

Keywords: planning, enterprise development, project, process. uncertainty.

Завантажити статтю (pdf)