Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Терещенко С.І. Ефективність використання ресурсного потенціалу за рахунок обґрунтування параметрів діяльності аграрного формування

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано ефективність використання ресурсного потенціалу на прикладі аграрного формування Сумської області за рахунок обґрунтування основних параметрів його діяльності. Нами запропоновано три методики оптимізації ресурсних пропорцій. Їх використання дозволить підприємству оцінити свої виробничі можливості.

Ключові слова: параметри діяльності підприємства, ресурси, ресурсний потенціал,ресурсні обмеження,виробнича система,оптимізація ресурсного потенціалу, земельні ресурси, трудові ресурси, ефективність використання ресурсів.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована эффективность использования ресурсного потенциала на примере аграрного формирования Сумской области в результате обоснования основных параметров его деятельности. Нами предложены три методики оптимизации ресурсных пропорций. Их использование позволит предприятию оценить свои производственные возможности.

Ключевые слова: параметры деятельности предприятия, ресурсы, ресурсный потенциал, ресурсные ограничения, производственная система, оптимизация ресурсного потенциала, земельные ресурсы, трудовые ресурсы, эффективность использования ресурсов.

АNNOTATION
The article analyzes the efficiency of resource potential on the example of the formation of agricultural Sumy region through study of its basic parameters. We proposed three methods of optimizing resource use proportions allow the company to assess their production capacity.

Keywords: parameters of the enterprise, resources, resource potential, resource constraints, production system, optimization of resources, land, labor, resource efficiency.

Завантажити статтю (pdf)