Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ставицький О.В. Методичні підходи до стратегічного управління розвитком підприємств

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу методичних підходів до стратегічного управління розвитком підприємств. Розглянуто схему розвитку підприємства та розглянуто взаємодію понять, що його описують (протиріччя, інноваційний потенціал, стратегічні ресурси, стратегія розвитку). Досліджено методологію використання моделей, методів і інструментів стратегічного управління для вирішення проблем довгострокового зростання і сталого розвитку підприємства.

Ключові слова: зовнішнє середовище, інноваційний потенціал, інструментарій, підприємство, стратегічне управління, сталий розвиток, стратегія.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу методических подходов к стратегическому управлению развитием предприятий. Рассмотрена схема развития предприятия и рассмотрено взаимодействие понятий, которые его описывают (противоречия, инновационный потенциал, стратегические ресурсы, стратегия развития). Исследована методология использования моделей, методов и инструментов стратегического управления для решения проблем долгосрочного роста и устойчивого развития предприятия.

Ключевые слова: внешняя среда, инновационный потенциал, инструментарий, предприятие, стратегическое управление, устойчивое развитие, стратегия.

ANNOTATION
The article analyzes the methodological approaches to strategic management of enterprise development. A scheme of the company and examined the interaction concepts that describe it (contradiction, innovation potential, strategic resources, strategy development). Methodology studied the use of models, methods and tools of strategic management to address long-term growth and sustainability of the enterprise.

Keywords: environment, innovation capacity, tools, enterprise, strategic management, sustainable development, strategy.

Завантажити статтю (pdf)