Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Скриньковський Р.М. Система діагностики інноваційної діяльності підприємства: концепція та інструментарій

АНОТАЦІЯ
У науковій статті представлено систему діагностики інноваційної діяльності підприємства. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами зазначеної системи діагностики є такі: 1) рівень освоєння нових видів продукції та рівень унікальності інноваційної продукції (з урахуванням ціни, обсягів реалізації, частки ринку, конкурентоспроможності, споживчих характеристик на різних етапах технологічного циклу тощо); 2) рівень впровадження нових технологічних процесів; 3) рівень автоматизації та механізації виробничих процесів; 4) рівень освітньо-фахового та наукового потенціалу персоналу (управлінців, робітників); 5) рівень фінансової ефективності нововведень; 6) рівень інвестиційної ефективності інновацій.

Ключові слова: підприємство, інноваційна діяльність, діагностика, система діагностики, інструментарій, бізнес-індикатори, метод.

АННОТАЦИЯ
В научной статье представлена система диагностики инновационной деятельности предприятия. Установлено, что ключевыми бизнес-индикаторами указанной системы диагностики являются: 1) уровень освоения новых видов продукции и уровень уникальности инновационной продукции (с учетом цены, объемов реализации, доли рынка, конкурентоспособности, потребительских характеристик на различных этапах техноло- гического цикла и т.д.); 2) уровень внедрения новых технологических процессов; 3) уровень автоматизации и механизации производственных процессов; 4) уровень образовательно-профессионального и научного потенциала персонала (управленцев, рабочих); 5) уровень финансовой эффективности нововведений; 6) уровень инвестиционной эффективности инноваций.

Ключевые слова: предприятие, инновационная деятельность, диагностика, система диагностики, инструментарий, бизнес-индикаторы, метод.

ANNOTATION
In the scientific article it is presented the system of diagnostics of innovative activity of enterprises. It was established that key business indicators system diagnostics innovation enterprises are: 1) the level of development of new products and the degree of uniqueness of innovative products (including prices, sales volumes, market share, competitive, consumer characteristics at different stages of the cycle, etc.); 2) the level of implementation of new processes; 3) the level of automation and mechanization of production processes; 4) the level of education and professional and scientific potential of staff (managers and workers); 5) the level of cost-effectiveness of innovations; 6) the level of investment efficiency of innovations.

Keywords: enterprise, innovation, diagnostics, system of diagnostics, tools, business-indicators, method.

Завантажити статтю (pdf)