Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Сидоренко Т.М. Управління якістю кадрового потенціалу на підприємствах побутового обслуговування

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено значення та вплив кадрового потенціалу на підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств побутового обслуговування. Основним завданням якісного управління кадровим потенціалом є найбільш ефективне використання здібностей кожного працівника відповідно до цілей підприємства і встановлення хороших відносин у колективі.

Ключові слова: кадри, сервісна діяльність, розвиток, тенденція, кадровий потенціал, послуги, якість, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано значение и влияние кадрового потенциала на повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятий бытового обслуживания. Основной задачей качественного управления кадровым потенциалом являются наиболее эффективное использование способностей каждого работника в соответствии с целями предприятия и установление хороших отношений в коллективе.

Ключевые слова: кадры, сервисная деятельность, развитие, тенденция, кадровый потенциал, услуги, качество, управление.

АNNOTATION
In the article investigates the meaning and influence of human resources to improve business performance and competitiveness of consumer services enterprise. The main task of quality human resources management is the most effective use of skills of each worker in accordance with enterprise goals and establishing good relations in the staff.

Keywords: personnel, service activities, development trend, human resources, services, quality, management.

Завантажити статтю (pdf)