Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Сагалакова Н.О. Гарантії та ризик як складові елементи ціни туристичної послуги

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто складові елементи ціни туристичної послуги з позиції зростання ролі суб’єктивної оцінки праці і з урахуванням економічного характеру обміну послуг на гроші. Запропоновано у складі загальної ціни туристичної послуги виділяти ціну гарантії реалізації конкретної послуги туристичним підприємством та ціну ризику.

Ключові слова: гарантія, ризик, ціна, ціноутворення, туристична послуга, собівартість, туристичне підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены составляющие элементы цены туристической услуги с позиции роста роли субъективной оценки труда и с учетом экономического характера обмена услуг на деньги. Предложено в составе общей цены туристической услуги выделять цену гарантии реализации конкретной услуги туристическим предприятием и цену риска.

Ключевые слова: гарантия, риск, цена, ценообразование, туристическая услуга, себестоимость, туристическое предприятие.

ANNOTATION
The article considers the constituent elements of the prices of tourist services from the perspective of the growing role of subjective performance evaluation and taking into account the economic nature of the exchange of services for money. Proposed composition of the total price of tourist services to distinguish price guarantee the implementation of specific travel company and price risk.

Keywords: guarantee, risk, price, price formation, tourist service, cost, tourism enterprise.

Завантажити статтю (pdf)