Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пось С.М., Білявський В.М. Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращення

АНОТАЦІЯ
Можливості залучення в країну інвестицій залежать у першу чергу від умов для інвесторів, які в ній створені, тобто від інвестиційного клімату. У статті описані підходи до визначення інвестиційного клімату, виявлено його характерні особливості.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційний потенціал.

АННОТАЦИЯ
Возможности привлечения в страну инвестиций зависят в первую очередь от условий для инвесторов, которые в ней созданы, то есть от инвестиционного климата. В статье описаны подходы к определению инвестиционного климата, выявлены его характерные особенности.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал.

АNNOTATION
The possibility of attracting investments depend primarily on the conditions for investors, which it created, ie the investment climate. This article describes the approaches for determining the investment climate, found its characteristics.

Keywords: investments, investment climate, investment attractiveness, investment potential.

Завантажити статтю (pdf)