Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Питуляк Н.С., Гладюк О.М., Вашак Л.Т. Паблік рілейшнз як інструмент політичної конкуренції на теренах України

АНОТАЦІЯ
Досліджено місце паблік рілейшнз (PR) у сучасних умовах існування та розвитку політичної системи, а також проведено його позиціювання на теренах України. Проаналізовано тенденції розвитку PR діяльності та використання технологій зв’язків з громадськістю у сучасних умовах. Розкрито сутність та методологію використання паблік рілейшнз в його політичному значенні.

Ключові слова: паблік рілейшнз, маркетинг, чорний PR, політика, передвиборча кампанія, апробація, громадськість, піар технології, вибори, маніпуляція.

АННОТАЦИЯ
Исследовано место паблик рилейшнз (PR) в современных условиях существования и развития политической системы, а также проведено его позиционирования на территории Украины. Проанализированы тенденции развития PR деятельности и использования технологий связей с общественностью в современных условиях. Раскрыта сущность и методология использования паблик рилейшнз в его политическом смысле.

Ключевые слова: паблик рилейшнз, маркетинг, черный PR, политика, предвыборная кампания, апробация, общественность, пиар технологии, выборы, манипуляция.

АNNOTATION
Investigated the place of public relations (PR) in the present conditions of existence and development of the political system, and held its position in Ukraine. The tendencies of PR activities and the use of technology public relations in the modern world. The essence of the methodology and the use of public relations in its political sense.

Keywords: Public Relations, marketing, black PR, politics, election campaign testing, the public, PR technologies elections manipulation.

Завантажити статтю (pdf)