Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Матвієнко О.О. Діагностування як інструмент дослідження економічної безпеки авіатранспортного підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті визначено необхідність постійного дослідження економічної безпеки авіатранспортного підприємства. Наведено розроблену систему діагностування економічної безпеки авіатранспортного підприємства та обґрунтовано її доцільність. Діагностування економічної безпеки авіатранспортного підприємства передбачається із застосуванням когнітивного підходу та структурно-аналітичної моделі розпізнавання образів для визначення рівня економічної безпеки.

Ключові слова: авіатранспортне підприємство, економічна система, діагностування, система діагностування економічної безпеки авіатранспортного підприємства, когнітивне моделювання, методи розпізнавання образів.

АННОТАЦИЯ
В статье определена необходимость постоянного исследования экономической безопасности авиатранспортного предприятия. Приведена разработанная система диагностики экономической безопасности авиатранспортного предприятия и обоснована ее целесообразность. Диагностирование экономической безопасности авиатранспортного предприятия предполагается с применением когнитивного подхода и структурно аналитической модели распознавания образов для определения уровня экономической безопасности.

Ключевые слова: авиатранспортное предприятие, экономическая система, система диагностирования экономической безопасности, когнитивное моделирование, методы распознавания образов.

ANNOTATION
The necessity of constant research of the economic security of air transport enterprise has been defined in the article. The
developed system of the air transport enterprise’s economic security diagnostics is represented and its feasibility is substantiated. It is supposed to use cognitive approach combined with usage of structural-analytical model of pattern recognition to determine the level of economic security in the diagnostics of the air transport enterprise’s economic security.

Keywords: air transport enterprise, economic system, diagnostics, system of the air transport enterprise’s economic security diagnostics, cognitive modeling, methods of pattern recognition.

Завантажити статтю (pdf)