Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Євдоченко О.О. Сучасна декомпозиція міжнародної торгівлі товарами та послугами

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена сучасним особливостям розвитку міжнародної торгівлі, структурним змінам та аналізу динаміки її основних показників. Виділено та охарактеризовано найбільш конкурентні сектори на світовому ринку товарів і послуг, проаналізовано сучасні рейтингові позиції провідних експортерів та імпортерів, а також значну увагу приділено сучасним тенденціям розвитку світового ринку послуг.

Ключові слова: світовий ринок товарів та послуг, міжнародна торгівля, товарна і географічна структура світового експорту та імпорту, провідні експортери та імпортери.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются современные особенности развития международной торговли, ее структурные изменения и анализируется динамика основных показателей. Дана характеристика наиболее конкурентных секторов на мировом рынке товаров и услуг, проанализированы современные рейтинговые позиции экспортеров и импортеров, а также внимание уделено современным тенденция развития мирового рынка услуг.

Ключевые слова: мировой рынок товаров и услуг, международная торговля, товарная и географическая структура мирового экспорта и импорта, ведущие экспортеры и импортеры.

ANNOTATION
The article is dedicated to the modern problems of the international trade development and to the analysis of its main indexes. The most competitive sector of world merchandise and services markets are characterized, and the world ranks of leading exporter’s and importer’s are analyzed. Also the key tendencies of world service markets are described.

Keywords: world merchandise and services markets, international trade, regional structure of world export and import, structure of world export and import by product, leading exporters and importers.

Завантажити статтю (pdf)