Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Душейко Д.М. Регуляторна політитка в інституційному середовищі малого та середнього бізнесу

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано модель інституційного середовища малого та середнього бізнесу, розглянуто регуляторну політику, її інституціональну природу, зв'язок з інституційним середовищем. Систематизовано підходи до оцінки якості інституційного середовища, визначено роль трансакційних витрат в оцінці якості регуляторної політики.

Ключові слова: інститут, інституційна угода, трансакція, трансакційні витрати, інституційне середовище, регуляторна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье предложена модель институциональной среды малого и среднего бизнеса, рассмотрена регуляторная политика, ее институциональная природа, связь с институциональной средой. Систематизированы подходы к оценке качества институциональной среды, определена роль трансакционных затрат в оценке качества регуляторной политики.

Ключевые слова: институт, институциональное соглашение, трансакция, трансакционные затраты, институциональная среда, регуляторная политика.

ANNOTATION
The paper proposes a model of the institutional environment of small and medium-sized businesses, reviewed the regulatory policy, its institutional nature, the relationship with the institutional environment. A systematic approach to assessing the quality of the institutional environment, defines the role of transaction costs in the evaluation of the quality of regulatory policy.

Keywords: institute, institutional agreement, institutional arrangement, transaction, transaction costs, institutional environment, regulatory policy.

Завантажити статтю (pdf)