Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лозовська Н.М. Методика формування моделі комплексної оцінки ефективності та якості екологічного менедженту для підприємств харчової промисловості

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття «якість екологічного менеджменту» та «ефективність екологічного менеджменту», охарактеризовано проблему співвідношення якості та ефективності. Охарактеризовано процедуру побудови моделі комплексної оцінки ефективності та якості екологічного менеджменту та підготовку управлінського рішення на основі економіко-математичних методів. Сформульовано показники ефективності функціонування системи екологічного менеджменту. Досліджено теоретичні аспекти оцінки екологічної ефективності. Розглянуто основні характеристики якості екологічного менеджменту.

Ключові слова: екологічний менеджмент, якість екологічного менеджменту, ефективність екологічного менеджменту, економіко-математична модель, екологічний аудит.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие «качество экологического менеджмента» и «эффективность экологического менеджмента», охарактеризована проблема соотношения качества и эффективности. Охарактеризована процедура построения модели комплексной оценки эффективности и качества экологического менеджмента и подготовки управленческого решения на основе экономико-математических методов. Сформулированы показатели эффективности функционирования системы экологического менеджмента. Исследованы теоретические аспекты оценки экологической эффективности. Рассмотрены основные характеристики качества экологического менеджмента.

Ключевые слова: экологический менеджмент, качество экологического менеджмента, эффективность экологического менеджмента, экономико-математическая модель, экологический аудит.

ANNOTATION
The article deals with the concept of «quality of environmental management» and «effectiveness of environmental management» and describes the problem of correlation of quality and effectiveness. It characterizes the procedure of model formation for integrated assessment of effectiveness and quality of environmental management and preparation of managerial solution based on economic and mathematical methods. It defines performance indicators of environmental management system operation. The article studies theoretical aspects of environmental effectiveness assessment. And examines the main characteristics of quality of environmental management.

Keywords: environmental management, quality of environmental management, effectiveness of environmental management, economic-mathematical model, environmental audit.

Завантажити статтю (pdf)