Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Леміш К.М. Удосконалення управління готельним підприємством на основі інформаційних технологій

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто можливості застосування інформаційних технологій в управлінні суб’єктами готельної сфери в умовах переходу до інформаційного суспільства. Досліджено основні програмні продукти з автоматизації роботи готелів, представлених на українському ринку. Обґрунтовано доцільність використання комплексної системи управління в діяльності готельного підприємства.

Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютерні програми, автоматизація, готельне підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможности применения информационных технологий в управлении субъектами гостиничной сферы в условиях перехода к информационному обществу. Исследованы основные программные продукты по автоматизации работы отелей, представленных на украинском рынке. Обоснована целесообразность использования комплексной системы управления в деятельности гостиничного предприятия.

Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные программы, автоматизация, гостиничное предприятие.

ANNOTATION
The article discusses the possibility of using information technology in the management of the hotel industry actors in the transition to an information society. The basic software for automation of hotels, represented in the Ukrainian market. The expediency of using an integrated system of management in the hotel business.

Keywords: information technology, software, automation, hotel enterprise.

Завантажити статтю (pdf)