Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Костунець Т.А., Корнійчук А.М. Підходи до управління персоналом підприємств: теоретичний базис

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні підходи до управління персоналом підприємства (економічний, органічний, гуманістичний) з позицій характеристик персоналу як об’єкта управління, а також принципів і особливостей здійснення цього процесу. Запропоновано теоретичне визначення поняття «управління персоналом сільськогосподарських підприємств».

Ключові слова: персонал, управління персоналом, сільськогосподарське підприємство, підходи до управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические подходы к управлению персоналом (экономический, органический, гуманистический) с позиций характеристик персонала как объекта управления, а также принципов и особенностей осуществления этого процесса. Предложено теоретическое определение понятия «управление персоналом сельскохозяйственных предприятий».

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, сельскохозяйственное предприятие, подходы к управлению.

АNNOTATION
This paper reviews the theoretical approaches to human resource management of enterprise (economic, organic, humanistic) with characteristics of staff position as an object of management and the principles and characteristics of this process. A theoretical definition of «personnel management of agricultural enterprises».

Keywords: personnel, personnel management, agricultural enterprise management approaches.

Завантажити статтю (pdf)