Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Костирко А.Г. Агролізинг як джерело формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто можливості використання послуг лізингових компаній сільськогосподарськими підприємствами з метою формування фінансового потенціалу. Виявлено зв’язок лізингового механізму й активізації інвестиційних процесів сільськогосподарських підприємств на інноваційних засадах. Визначено, що можливості технологічного оновлення виробництв пов’язані із конкурентними позиціями сільськогосподарських підприємств, що підтверджує необхідність розширення обсягів і темпів розвитку агролізингу.

Ключові слова: фінансовий потенціал, інвестування, агролізинг, об’єкти лізингу, державна підтримка.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможности использования услуг лизинговых компаний сельскохозяйственными предприятиями с целью формирования финансового потенциала. Выявлено связь лизингового механизма и активизации инвестиционных процессов сельскохозяйственных предприятий на инновационной основе. Определено, что возможности технологического обновления производства связаны с конкурентными позициями сельскохозяйственных предприятий, что подтверждает необходимость расширения объемов и темпов развития агролизинга.

Ключевые слова: финансовый потенциал, инвестирование, агролизинг, объекты лизинга, государственная поддержка.

АNNOTATION
The article discusses the possibility of using the leasing companies’ services by agrarian enterprises in order to form their
financial capacity. The connection between leasing mechanism and innovative investment processes of agrarian enterprises is reveled. It was determined that the possibility of production’s technological renovation is related to the competitive position of farms, which is confirmed be the necessity to expand the agroleasing development, its scope and pace.

Keywords: financial potential, investment, agroleasing, leasing facilities, governmental support.

Завантажити статтю (pdf)