Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коваленко М.В. Економічне управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлені сучасні проблеми економічного управління фінансовою стійкістю й платоспроможністю підприємства. Обґрунтована доцільність використання на підприємстві консервативної політики формування фінансових ресурсів. Виявлені актуальні джерела підвищення рівня платіжної готовності підприємства.

Ключові слова: стійкість, платоспроможність, дебіторська заборгованість, факторинг, дисконтна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье отображены современные проблемы экономического управления финансовой устойчивостью и платежеспособностью предприятия. Обоснована необходимость использования на предприятии консервативной политики формирования финансовых ресурсов. Представлены актуальные источники повышения уровня платежной готовности предприятия.

Ключевые слова: устойчивость, платежеспособность, дебиторская задолженность, факторинг, дисконтная политика.

ANNOTATION
The article deals with the current problems of financial stability and solvency of the company. The feasibility of using the company conservative policy of financial resources is justified. The current sources for increasing preparedness payment company is identified.

Keywords: stability, solvency, receivables, factoring, discount policy.

Завантажити статтю (pdf)