Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гриценко Д.С. Вплив впровадження мотиваційного механізму на ефективність діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У даній статті розглядається питання мотивації персоналу на підприємстві. Аналізується проблема мотивації працівника в контексті визначення впливу задоволеності роботою на результативність професійної діяльності на основі соціологічного дослідження. Виявлено найкращий мотиваційний фактор який більш до вподоби персоналу на машинобудівних підприємствах міста Кременчука.

Ключові слова: матеріальна мотивація, нематеріальна мотивація, персонал, підприємство, мотиваційний механізм.

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопрос мотивации персонала на предприятии. Анализируется проблема мотивации работника в контексте определения влияния удовлетворенности работой на результативность профессиональной деятельности на основе социологического исследования. Выявлено лучший мотивационный фактор который наиболее нравится персоналу машиностроительных предприятий города Кременчуга.

Ключевые слова: материальная мотивация, нематериальная мотивация, персонал, предприятие, мотивационный механизм.

ANNOTATION
This article discusses the issue of motivation of the personnel at the enterprise. Analyses problem motivate employee in the context of determining the influence of job satisfaction on the effectiveness of professional activities on the basis of sociological research. Found the best motivational factor which is more like the staff at the machine– building enterprises of the city of Kremenchuk.

Keywords: financial motivation, nonmaterial motivation, personnel, enterprise, motivational mechanism.

Завантажити статтю (pdf)