Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гончаренко О.С., Дерменжи В. Оцінка ефективності функціонування інформаційних систем з планування діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено ефективність функціонування інформаційних систем з планування діяльності підприємства. Виявлено недоліки існуючих методик оцінки. Докладно проаналізовано та систематизовано складові оціночного показника ефективності. Було досліджено, що ефекти, які виникають під час експлуатації інформаційних систем з планування діяльності підприємства можна розподілити на економічні, еколого-економічні та соціально-економічні. У результаті роботи було формалізовано загальний показник ефективності функціонування інформаційних систем з планування діяльності підприємства у відповідності до складових концепції стійкого розвитку підприємства.

Ключові слова: ефективність, інформаційні системи, планування, економічні ефекти, еколого-економічні ефекти, соціально-економічні ефекти, стійкий розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована эффективность функционирования информационных систем по планированию деятельности предприятия. Выявлены недостатки существующих методик оценки. Подробно проанализированы и систематизированы составляющие оценочного показателя эффективности. Было выявлено, что эффекты, возникающие при эксплуатации информационных систем по планированию деятельности предприятия, можно разделить на экономические, эколого-экономические и социально-экономические. В результате работы было формализовано общий показатель эффективности функционирования информационных систем по планированию деятельности предприятия в соответствии с составляющими концепции устойчивого развития предприятия.

Ключевые слова: эффективность, информационные системы, планирование, экономические эффекты, эколого-экономические эффекты, социально-экономические эффекты, устойчивое развитие.

ANNOTATION
The article investigates the effectiveness of information systems planning of the company. Revealed the shortcomings of existing methods of evaluation. Carefully analyzed and systematized evaluation component performance. It was investigated that the effects that occur during the operation of information systems planning of the company can be divided into economic, ecological, economic and socio-economic. As a result of the overall index was formalized efficiency of information systems planning of the company in accordance with the components of the concept of sustainable enterprise development.

Keywords: efficiency, information systems, planning, economic effects, environmental and economic effects of socioeconomic effects, sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)