Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Голович Н.М. Формування моделі забезпечення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано та сформовано дескриптивну модель забезпечення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств. Визначено головні напрями зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Сформовано напрями державної підтримки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Встановлено вплив міжнародної економічної інтеграції на забезпечення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: економічна безпека сільськогосподарських підприємств, сільське господарство, міжнародна економічна інтеграція, аграрні розписки, інвестиції, принципи економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

АННОТАЦИЯ
Обоснованно и сформировано дескриптивную модель экономической безопасности функционирования сельскохозяйственных предприятий. Определены главные направления укрепления экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий. Сформированы направления государственной поддержки экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий. Установлено влияние международной экономической интеграции на обеспечение экономической безопасности функционирования сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий, сельское хозяйство, международная экономическая интеграция, аграрные расписки, инвестиции, принципы экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий.

АNNOTATION
Grounded and formed a descriptive model of economic security of agricultural enterprises. Identifies the key areas to strengthen the economic security of agricultural enterprises. Formed directions of the state support the safety of agricultural enterprises. The influence of international economic integration to ensure economic security of agricultural enterprises.

Keywords: economic security of agricultural enterprises, agriculture, international economic integration, agricultural receipts, investment, economic security principles agricultural enterprises.

Завантажити статтю (pdf)